Viking Box Cups Privatlivspolitik

 

Oplysninger

 

For at du kan tilmelde dig Viking Box Cup, har vi brug for følgende oplysninger:

 

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Fødselsdato

Boksedata

Klubinformationer

 

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne tilmelde dig Viking Box Cup. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din tilmelding.

 

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

 

Alle data behandles iht. Persondataloven.

 

Opbevaring

 

Personoplysningerne registreres hos Lindholm Bokseklub og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

 

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens §10.

 

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. 

 

Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere brugeroplysninger forsvarligt og i henhold til dine rettigheder som medlem. Der kan aldrig garanteres 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Der kan være risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk – hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondata-oplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os retten til at opdatere/ændre nærværende retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt, rettes datoen for " Senest revideret" nederst på siden. Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på hjemmesiden.

 

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

 

Hvem har adgang?

 

Lindholm Bokseklubs bestyrelse har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

 

Den dataansvarlige på www.vikingboxcup.dk er Liza Winther, sekretær i Lindholm Bokseklub. 

 

Tredjemand

 

Oplysninger afgivet til www.vikingboxcup.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand. 

 

Indsigelse og indsigt

 

Som deltager ved Viking Box Cup har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig.

 

Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du jf. Persondataloven. 

 

Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Lindholm Bokseklub via e-mail sekretaer@lindholm-bokseklub.dk

 

Klage

 

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Liza Winther, sekretær i Lindholm Bokseklub. 

 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens §58, stk.1.

 

Tvist

 

Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

 

Cookies

 

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

 

Det er kun den hjemmeside, der har placeret cookie på din harddisk, som kan læse cookiens indhold igen. 

 

Cookies kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com.

 

På www.lindholm-bokseklub.dk anvendes cookies udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på hjemmesiden, således din oplevelse som medlem kan blive forbedret. 

 

Cookies kan slettes/blokeres på http://minecookies.org/cookiehandtering

 

 

 

 

Senest revideret den 17. oktober 2018

Liza Winther, sekretær i Lindholm Bokseklub